Historia

Tuorilan Vapaaehtoinen Palokunta ry on perustettu vuonna 1961 Tuorilan kylään Karkkilassa. Alkuperäisen, vuoteen 2016 asti palvelleen aseman rakentaminen hoidettiin ajan hengen mukaisesti talkoilla. Silloiset perustajajäsenet kiersivät isoimpia taloja ja maanomistajia läpi ja keräsivät tukkilahjoituksia, joista läheisellä sahalla tehtiin asemaan tarvittavaa puutavaraa. Aseman paikaksi valikoitui lopulta ja isäntien luvalla kylän yhteinen savenottopaikka.

Aivan alkuaikoina hälytystehtäviä hoidettiin sahan pakettiautolla, irtoruisku kyytiin vain ja menoksi. Erään jo edesmenneen kunniajäsenen mukaan Tuorilan VPK:n varsinainen ”tulikaste” oli vuonna 1964 sattunut Tammelan metsäpalo, jossa meinasi palaa jopa uudenkarhea kunnalta saatu sammutusauto. Ankarana latvapalona edennyt metsäpalo pakotti osan sammutusmiehistä pakoon Onkimaanjärveen. Vaarallisista tilanteista huolimatta palosta selvittiin ilman mies- ja kalustotappioita.

Alku oli VPK:lle taloudellisesti tiukkaa aikaa. Kunnan lainatakuu, lahjoitukset ja talkootoiminta pitivät nipin napin toimintaa yllä, kunnes keksittiin alkaa järjestää latotansseja läheisellä, vieläkin paikallaan olevassa ladossa Siikalan kylässä. Tanssien tuotoilla kuitattiin velat ja saatiin VPK:n talous tasapainoon. Alun jälkeen on noustu pikku hiljaa kohti parempia aikoja, kalusto on parantunut sekä kehittynyt ja VPK:sta voidaankin puhua nykyään jopa enemmän sopimuspalokuntana.

Kun kunnalliset pelastustoimet loppuivat 2000-luvun alussa, siirryttiin toimimaan osaksi suurta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosta. Kaikki odottivatkin jännityksellä, mitä muutos tuo mukanaan. Solmittiin uudet, kuntarajat poistavat palokuntasopimukset pelastuslaitoksen kanssa, jonka myötä tiedossa oli enemmän keikkoja myös naapurikuntiimme. Solmitut sopimukset olivat yhteneväisiä muiden alueen vapaapalokuntien kanssa. Iso pelastuslaitos mahdollisti nykyaikaisen kaluston myös sopimuspalokuntakäyttöön. Länsi-Uudenmaan kalusto onkin koko Suomen mittakaavassa erittäin kovatasoista.

Ajan kuluessa toimintamme ja tarpeemme ovat muuttuneet, ja vanhat toimitilat kävivätkin pieniksi säiliöauton siirtyessä miehitykseemme vuoden 2014 alusta. Jotta kehitys voi jatkua, palokunta on hankkinut uudet isommat toimitilat, jotka saadaan mukautettua nykyajan ja myös tulevaisuuden tarpeisiin. Ainutlaatuinen mahdollisuus uuteen asemaan tarjoutui aivan vanhan naapurista. Uuden aseman remontti saatiin tehtyä nopealla aikataululla ja palokunta pääsi siirtymään uusiin tiloihin syksyllä 2016. Rakennusprojektin aikana näimme jälleen kuinka hienoa on palokuntahenki vielä nykypäivänäkin. Voimme ylpeänä jatkaa Tuorilan vpk:n historian kirjoittamista tällä uudella aikakaudella.